โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ต้อนรับพ.ต.ท. อนุรักษ์ จิรจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 4 สิงหาคม 2566
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ต้อนรับ
พ.ต.ท. อนุรักษ์ จิรจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขอขอบคุณ ผู้ประสานงาน คุณชินกฤษ ชนะภูมิ (เสี่ยนนท์ คนค้อวัง) ท่านนายอำเภอค้อวัง ท่านเจ้าคณะอำเภอค้อวังและประธานคณะกรรมการ
นำโดย ดร.มนตรี แจ่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายคมสัน เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม