โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ผลงานครู/นักเรียน

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ได้รับมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
สำหรับรางวัล ชมเชย
“การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566” จากศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดยโสธร