โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น /เพศชายหญิงรวมห้อง
ม.158721304
ม.260671274
ม.367651324
รวมมัธยมต้น18520438912
ม.484781624
ม.549911405
ม.637631004
รวมมัธยมปลาย17023240214
รวมทั้งหมด35543679126
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566