โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2519 ในปี พ.ศ.2518 นายชัยทัต สุนทรพิพิธ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้มอบหมายให้ นายองอาจ อาจองค์ ศึกษาธิการจังหวัดยโสธรร่วมกับนายวิชัย ลิ้มสวัสดิ์ ปลัดอำเภอเภอค้อวัง และนายณรงค์ เครือศุภมาศ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอค้อวัง ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินปลูกสร้างโรงเรียน ได้ที่ดินของโรงเรียนวัดบ้านค้อวัง ซึ่งจับจองไว้จำนวน 36 ไร่ เพื่อปลูกสร้างโรงเรียนประถมศึกษา แต่ได้ยกให้ปลูกสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีเอกสารสำคัญคือ ส.ค.1

ตราประจำโรงเรียน

มีความกว้าง 6 เส้น ยาว 6 เส้น
ทิศเหนือ จรด ถนน รพช.
ทิศใต้ จรด ป่าสงวนแห่งชาติ
ทิศตะวันออก จรด โรงเรียนสันติสุข
ทิศตะวันตก จรด หมู่บ้านค้อวัง

คณะกรรมการได้กันเนื้อที่อีกจำนวน 74 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา เป็นที่ดินทั้งหมด 110 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา เปิดทำการสอนมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2519
ปีการศึกษา 2519 ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสันติสุข (ดงค้อสามัคคี) เป็นที่ทำการสอน มีนายเยี่ยม
ศรีตะชัย ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ
รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน 37 คน