โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ผลงานครู/นักเรียน

ผลงานครู/นักเรียน

การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ“เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”ประจำปี 2566 จัดโดย กอรมน.จังหวัดยโสธร

โรงเรียนค้อวังวิทยาค

Read More
ผลงานครู/นักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชาญชวิศ ทุ่มโมงที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จวิชาชีพครูเนื่องในงานวันครุศาสตร์ ครั้งที่ ๙

ขอแสดงความยินดีกับคุ

Read More
ผลงานครู/นักเรียน

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

โรงเรียนค้อวังวิทยาค

Read More
ผลงานครู/นักเรียน

แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.มนตรี แจ่มศรีรับโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ชนะเลิศเหรียญทอง

แสดงความยินดีกับท่าน

Read More