โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

โครงการ​สอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์​​​ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (AP)

วันที่ 15 กรกฎาคม 25

Read More
กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนค้อวังวิทยาคมเข้าร่วมการตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนน “จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ”

ท่านผู้อำนวย ดร .มนต

Read More
กิจกรรมโรงเรียน

โครงการ​สอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์​​​ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (AP)

โรงเรียนค้อวังวิทยาค

Read More
กิจกรรมโรงเรียน

โครงการ คัด แยก(ขยะ) แลกบุญ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร

โรงเรียนค้อวังวิทยาค

Read More