โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียน

โครงการ​สอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์​​​ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (AP)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม จัดโครงการ​สอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
​​​ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ (AP)
โดยวันนี้เป็นวิทยากรจากภายนอกเข้ามามอบความรู้ให้กับนักเรียน ขอบคุณนะครับ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม