โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ประชาสัมพันธ์

โครงการทำดีมีคนเห็น เด็กหญิงบันฑิตา เดชสมบูรณ์

ขอชื่นชม เด็กหญิงบันฑิตา เดชสมบูรณ์ นักเรียนชั้น ม 1/3
เก็บเงินได้ 20 บาท แล้วส่งคืนเจ้าของ