โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ประชาสัมพันธ์

โครงการทำดีมีคนเห็น เด็กหญิงธนพร ประจวบสุข

เด็กหญิงธนพร ประจวบสุข นักเรียนชั้น ม.2/3
เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งพร้อมส่งคืนเจ้าของ
ขอชื่นชมนักเรียนที่ทำความดี