โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ประชาสัมพันธ์

โครงการทำดีมีคนเห็น เด็กชายรัชพล พันธะราช

เด็กชายรัชพล พันธะราช นักเรียนชั้น ม.1/1
เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งพร้อมส่งคืนเจ้าของ
ขอชื่นชมนักเรียนที่ทำความดี