โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ประชาสัมพันธ์

โครงการทำดีมีคนเห็น เด็กหญิงอรรัมภา รัตนวงศ์

ขอชื่นชม เด็กหญิงอรรัมภา รัตนวงศ์ นักเรียนชั้น ม 1/3
เก็บเงินได้40 บาท แล้วส่งคืนเจ้าของ