โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ผลงานครู/นักเรียน

แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.มนตรี แจ่มศรีรับโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ชนะเลิศเหรียญทอง

แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.มนตรี แจ่มศรี
รับโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ชนะเลิศเหรียญทอง
ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
จากท่านอัมพร พินะสา เลขา สพฐ.