โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566
นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มนตรี แจ่มศรี
ท่านรองคมสัน เสาหงษ์ คณะครู
พร้อมด้วยลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม