โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566
โรงเรียนค้อวังวิทยาคมจัดกิจกรรม “วันไหว้ครู”
นำโดย ดร.มนตรี แจ่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายคมสัน เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แขกผู้มีเกียรติ คณะครู สภานักเรียน และนักเรียนโรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม