โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียน

ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

ดร.มนตรี แจ่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายคมสัน เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กล่าวยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่
นางสาวเอมอร พลโคกก่อง ครูคอมพิวเตอร์
นายจิราวัฒน์ พันศรี ครูฟิสิกส์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วเหลืองแดง ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 💛