โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ผลงานครู/นักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูยุภาพร สมภารเพียง ที่ได้รับรางวัล “เพชร สพม.ศกยส.” ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูยุภาพร สมภารเพียง ที่ได้รับรางวัล “เพชร สพม.ศกยส.” ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี