โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ผลงานครู/นักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเสาวนิตย์ สมบูรณ์ ที่ได้รับรางวัล “เพชร สพม.ศกยส.” ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเสาวนิตย์ สมบูรณ์ ที่ได้รับรางวัล “เพชร สพม.ศกยส.” ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน