โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ดร.มนตรี แจ่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายคมสัน เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
ได้เป็นประธานวางพวงมาลัยกร ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
และเป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม