โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม “ปลูกต้นไม้”

วันที่ 14 มิถุนายน 2566
ดร.มนตรี แจ่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายคมสัน เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม “ปลูกต้นไม้”
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม