โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

วันจันทร์ 26 มิถุนายน 2566
ดร.มนตรี แจ่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายคมสัน เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอค้อวัง
รูปภาพเพิ่มเติม