โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันแม่ฯจัดโดยเทศบาลต.ค้อวัง ณ วัดป่าดอนโมง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566
ดร.มนตรี แจ่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม มอบหมาย ครูเสาวนิตย์ สมบูรณ์ และครูบุณยาพร ทองสมบัติ ให้นำนักเรียนชั้นม.3/1และ5/4เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันแม่ฯจัดโดยเทศบาลต.ค้อวัง ณ วัดป่าดอนโมง
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม